Thorolf Rafto på kontoret-Gjenopprettet.jpg
August 27, 2015

NHH Norwegian School of Economics and the Rafto Foundation invite you to the first annual Thorolf Rafto Challenge where business organisations will be challenged to share information about serious human rights dilemmas in the value chains.

Rafto emblemet.jpg
July 01, 2015
UNDERVISNING En annerledes skoledag!

Raftostiftelsen tilbyr undervisning om menneskerettigheter for elever, studenter, lærere og andre grupper.

> Les mer